Giỏ hoa

90,000 

Sản phẩm Ruby bao gồm:

  • Hồng Môn
  • Lyly
  • Hồng Đỏ
  • Lan Vàng
  • Lá và phụ kiện khác
Gọi ngay: 0931.343.718