Chính sách giao hàng

Thông tin cần thiết để quá trình giao hàng được diễn ra thuận lợi như : Tên người nhận, địa chỉ chính xác, số nhà, tỉnh, tên phố, tên quận, huyện, phường, xã, số điện thoại cần liên hệ… Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp chuyển hàng sai địa chỉ do lỗi của khách hàng.

Trong trường hợp không có người nhận hoặc người người nhận không đồng ý nhận, vấn đề sẽ xử lý sẽ như sau:

– Các mặt hàng không thể để lâu được: Hoa, bánh kem: Khách hàng phải trả 100% giá trị.
– Các mặt hàng khác (Bánh kẹo, gâu bông): Khách hàng không phải trả.

Thời Gian Giao Hàng
– Sau khi nhận được thanh toán trước của khách hàng, chúng tôi sẽ giao đúng thời gian khách hàng yêu cầu, trong trường hợp giờ giao không phù hợp chúng tôi sẽ trao đổi trước. Đơn hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của cả 2 bên.

– Thời gian giao hàng có thể sơm hoặc trễ hơn 60 phút, phụ thuộc vào các điều kiện thời tiết hoặc giao thông tại vùng địa lý nơi giao. Nếu trễ hơn thời gian này trên 60 phút, chúng tôi sẽ thông báo trên hệ thống website hoặc qua điện thoại cho người đặt hoặc người nhận.

– Trường hợp mưa to kéo dài, thiên tai (bão, lũ lụt), mưa lớn, chiến tranh hoặc ngăn trở của dịch bệnh… chúng tôi sẽ thông báo cho khách trước hoặc tại thời điểm giao… Khách hàng giữ quyền sau: